Sněm 2

Datum konání: 03. 04. 2022
Datum vydání: 05. 06. 2022
Zápis vytvořil: Lenka

Zápis ze Sněmu Perdíků č. 2, dne 3. 4. 2022

1. Zahájení sněmu (Zrzečka) a seznámení s programem:

- Hlasování o hospodaření

- Rada na další rok

 

2. Zapisovatel: Lenka

Podepsaná prezenční listina, účastní se 16 členů

 

3. Langer – předána faktura za tělocvičnu

 

4. Návrh – hlasovací právo pro den 3. 4. 2022 pro všechny účastníky sněmu 3.4.2022, schváleno

Venca: diskuse na téma nové Stanovy: setkal se s členy Rady a vypracoval dokument, který zveřejnil na Zdi. Vyplynuly základní problémy: 1) Role prstenu, 2) Kdo může hlasovat, 3) Kde se eviduje seznam členů, 4) role Rady a Sněmu, 5) Kodex=interní předpisy

 

5. Ad 1) Role prstenu

2 možnosti: A=“Prsteny“ voleny do Rady (Rada +Svobodní páni)

B=všichni stejně+“Prsteny“ ceremoniální funkce

Bivoj=je pro B

Langer=pro A

Tom=návrh: Rada právo veta

Mirek=dal by někdo hlas pro?

Lenka=kdo dostane prsten (návrh předem na Sněmu, pak předán kdykoli na akci)

Mirek=pokud je prsten jen vyznamenání, nemusíme B řešit

…pravidla pro „prsten“ dát do kodexu

Hlasování: členové (řádní) Pro 6

Proti 8

Zdržel se 3

Matyáš=rozporuje AxB, nové hlasování: pro A = 11

pro B=5, hlasuje celá přítomná členská základna

schválena varianta A

 

6. Faktura za 10.12.2021

Škola šavle, hlasování o zaplacení: Pro 8

Proti 4

Zdržel se 4 ……… schváleno

 

7. Uzavření hospodaření za rok 2021 a 2020?

Hospodaření není (?)

 

8. Volba Rady – velitel: Zrzečka … pro 12, proti 1, zdržel se 3

- zástupce: Lukáš K…pro 12, proti 1, zdržel se 3

- pokladník: Langer…pro 7, proti 1, zdržel se 9

 

9. Nový obrázek-scéna- na titulní web stránky: vybraná varianta „gotická podoba“

STANOVY

 

10. Ad 2)Hlasovací proces

Různé návrhy a informace: když se o něčem shodne nadpoloviční většina celé základny(občans.zákon), nebo-musí se sejít 50% aktivních členů(pak většina hlasuje)+ online hlasování, lidi se musí omluvit

A- Podle občans.zákona = 7

B- S omluvenkou= 4

Zdrželi se= 3

Vznik členství

Kdokoli z Rady může přidat člena-čekatele…napíše

Člen ho navrhuje- Rada (1 z Rady) se rozhodne-navrhne na řádné členství, Sněm hlasuje

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 2

Aktivní a neaktivní členové

Povinností Rady je posoudit aktivitu (konkrétně stanoveno v Kodexu) a Sněm potvrzuje. Je třeba stanovit dopředu (před konáním Sněmu)!

Pro 8

Proti 3

Zdržel se 5

 

11. Další Sněm: doporučeno online…promyslet a projednat strukturu sdružení

 

12. Účast – celkem 16 (+1), viz prezenční listina

Honza

Eliška

Lenka

Mirek

Lucka

Zrzečka

Tom Fuk

Venca

Ivoš

Meďoš

Bivoj

Eva Kov.

Matyáš

Martin K.

Martina

Ondra Kachel

Lukáš Křenek

 

 

Zapsala: Lenka Kulová

 


Přihlášení

Aktuality

Brno

08. 08. 2022

O víkendu 12.-14. srpna pojedeme do Brna, kde zúčastníme rekonstrukce obléhání Brna z roku 1645. Více informací k akci je k nalezení zde, program pak zde.

Muzeální léto Třinec

14. 06. 2022

V pátek 17. a sobotu 18.6. budeme k vidění na Muzeálním létu v Třinci. Více informací o akci je zde.

Třinec

03. 05. 2022

V sobotu 7.5.2022 pojedeme do Třince k Werk Aréně na Hutnický den. V odpoledních hodnách budeme se budeme prezentovat ukázkou mušketýrského výcviku.

Starší aktuality