Sněm jaro 2023

Datum konání: 05. 02. 2023
Datum vydání: 18. 03. 2023
Zápis vytvořil: Lenka

Zápis ze sněmu spolku Volná společnost pro historii a šerm Les Enfants Perdus, konaného dne 5. 2. 2023

 

1. Zahájení sněmu (Lukáš) a seznámení s programem:

2. Zapisovatel: Lenka Kulová

Podepsaná prezenční listina, účastní se 12+2 online členů+ 1 online od 17:18 a zároveň aktualizace adresáře: doplnění e-mailových adres, adres bydliště (kontaktních) a telefonů do adresáře skupiny

3. Převod čekatelů na aktivní členy:

Jaromír Písečný, Adam Petráš, Miluše Mikulenčáková

Návrh: HNED pročistit stránky=převést do neaktivních: Petr Malíček, Ivoš Křistek, Milan Gajda, Iveta Miková, Tomáš Čagala, Tomáš Novák. ano: 14, zdržel se: 0, ne: 0

Po pročištění stránek se opět aktivními stávají: Eliška Feixová, Jaromír Rečka

4. Zapsaný spolek

- vyvolal diskuzi: momentálně jsme spolek neaktivní, dosud (od roku 2014) nevyřešen problém s příslušnou dokumentací (požadovaná úprava stanov apod.), která byla zasílána písemně na soukromou adresu bývalého předsedy. Očekává se vytvoření E-identity spolku, přes kterou snad půjde problém vyřešit.

5. Hospodaření klubu, finance

Na účtu: k 31. 1. 2023 je suma 107 095,17 Kč

6. Volba rady:

Předseda: kandidáti: Lukáš Křenek, Jan Galia, Václav Švirga

Volba Lukáš Křenek: ano 9, ne 3, zdržel se 2 … zvolen Lukáš Křenek

Volba Jan Galia: ano 3, ne -, zdržel se -

Volba Václav Švirga: ano 1, ne -, zdržel se -

Pokladník: kandidáti Libor Kovář, Jan Langer

Volba Libor Kovář: ano 9, ne 2, zdržel se 4 … zvolen Libor Kovář

Volba Jan Langer: ano 5, ne -, zdržel se -

Místopředseda: kandidáti Jan Galia, Václav Švirga

Volba Jan Galia: ano 8, ne 6, zdržel se 1 … zvolen Jan Galia

Volba Václav Švirga: ano 6, ne -, zdržel se 1 …

7. STANOVY

Proti 2

Zdržel se 0 ……… schváleno

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

Pro 13

Proti 2

Zdržel se 0 ……… schváleno

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 ……… schváleno, bude třeba seznam interních směrnic

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 2 ……… schváleno

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 ……… schváleno

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

8. Účast – celkem 15, viz prezenční listina

Jan Langer

Eliška Feixová

Lenka Kulová

Jaromír Rečka

Jan Galia

Adam Petráš

Miluše Mikulenčáková (online)

Tomáš Beinstein (online)

Michal Vaverka

Václav Švirga

Lukáš Křenek

Luboš Burda

Libor Kovář

Jan Kovář

Martin Kovář (online)

 

Zapsala: Lenka Kulová Kontroloval: Jan Galia

 

 


Přihlášení

Aktuality

Hukvaldy

14. 07. 2024

O víkendu 20-21.7.2024 budeme na Hukvaldech! Zúčastníme se akce Obléhání nedobytné pevnosti. Přijďte se podívat a užít si spolu s námi krásy hradu hukvalského. Více informací o akci je zde.

Portášské slavnosti

09. 07. 2024

O víkendu 12-14.7.2024 budeme ve Valašské Bystřici, kde se zúčastníme Portášských slavností a bojové ukázky. Přijďte si užít horký letní víkend s námi. Více informací o akci je na letáku zde.

Secvičná

28. 04. 2024

Ve středu 1.5. od 9:00 se budeme secvičovat na zámku v Nové Horce. Budeme opakovat povelovou techniku jednotlivých oddílů (mušketýři, arkebuzíři, pikenýři). Následně také vzájemnou spolupráci oddílů a pohyb ve větším tvaru.

Starší aktuality