Sněm jaro 2023

Datum konání: 29. 01. 2023
Datum vydání: 18. 03. 2023
Zápis vytvořil: Lenka

Zápis ze Sněmu Perdíků dne 5. 2. 2023

1. Zahájení sněmu (Lukáš) a seznámení s programem:

2. Zapisovatel: Lenka

Podepsaná prezenční listina, účastní se 12+2 online členů+ 1 online od 17:18 a zároveň aktualizace adresáře: doplnění e-mailových adres, adres bydliště (kontaktních) a telefonů do adresáře skupiny

3. Převod čekatelů na aktivní členy: J. Písečný, Adam, Miluška

Návrh: HNED pročistit stránky=převést do neaktivních: P.Malíček, Ivoš, Milan, Iveta, Grinč, T.Novák. ano: 14, zdržel se: 0, ne: 0

Po pročištění stránek se opět aktivními stávají: Eliška, Mirek

4. Zapsaný spolek

- vyvolal diskuzi: momentálně jsme spolek neaktivní, dosud (od roku 2014) nevyřešen problém s příslušnou dokumentací (požadovaná úprava stanov apod.), která byla zasílána písemně na soukromou adresu bývalého hejtmana. Očekává se vytvoření E-identity spolku, přes kterou snad půjde problém vyřešit.

Konečná podoba Stanov musí být provedena za přítomnosti státního notáře.

5. Návrh: na akcích dělat „prezenčku“ z důvodu přehlednosti účasti a aktivity členů.

6. Hospodaření klubu, finance

Prasátko: 1056,- Kč

Hotovost: příjmy 53 749,- Kč,

výdej 22 653,- Kč, úč.poplatek 11 520,-Kč

celkový příjem skupiny: 31 096,- Kč

Na účtu: xxx Kč

Sdělen sponzor Bílé Hory 10 000,- Kč: J. Šerý

Bivoj: předal doklady od akcí z minulého roku (Bratislava, Brno, Tenczyn, Miroslav, 2x Třinec, Jankov), včetně přehledu účtování (doklady neobsahují razítko skupiny). Účtování bylo prováděno v dobré víře, bez úmyslu poškodit skupinu.

Hlasování o tom, jestli má skupina toto účtování přijmout: ano 13, ne 0, zdržel se 1

Do účetnictví se toto zanáší na výslovný příkaz Sněmu.

7. Účtování cesťáků : vyplácení některých cestovních náhrad na místě konání Sněmu

8. Akce 2023

Březen - Jankov (4.3.) baroko

Květen - secvičná (1.5.) - od 9:00, místo: Nová Horka

Maďarsko (27.5.)

Červenec - Hukvaldy, baroko (15.-16.7.)

Wojnycz (27.-28.7.)

Srpen - Tenczyn (Polsko),baroko (5.8.)

Dny Brna, baroko (11.-13.8.)

Září - Praha, Bílá hora, baroko ???

sv.Václavské střelby ???

Požadavky na 3x akce baroko a 3 akce Turci….SID

 

Akce budou průběžně doplňovány.

9. Volba rady:

Velitel: kandidáti: Lukáš, Zrzečka, Venca

Volba Lukáš: ano 9, ne 3, zdržel se 2 … zvolen Lukáš

Volba Zrzečka: ano 3, ne -, zdržel se -

Volba Venca: ano 1, ne -, zdržel se -

 

Pokladník: kandidáti Bivoj, Langoš

Volba Bivoj: ano 9, ne 2, zdržel se 4 … zvolen Bivoj

Volba Langoš: ano 5, ne -, zdržel se -

 

Zástupce velitele: kandidáti Zrzečka, Venca

Volba Zrzečka: ano 8, ne 6, zdržel se 1 … zvolen Zrzečka

Volba Venca: ano 6, ne -, zdržel se 1 …

10. Zprávy na web! – doplnit zápisy do kroniky

11. STANOVY

 

Pro 13

 

Proti 2

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

 

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

 

Pro 13

Proti 2

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

 

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

 

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 ……… schváleno, bude třeba seznam interních směrnic

 

 

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 2 ……… schváleno

 

 

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 ……… schváleno

 

 

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0 ……… schváleno

 

 

12. Účast – celkem 19, viz prezenční listina

Langoš

Eliška

Lenka

Mirek

Zrzečka

Adam Petráš

Miluška.-(online)

Tom Fuk.-(online)

Mišálek

Venca

Lukáš

Meďoš

Bivoj

Jéňa

Martin K.-(online)

 

Zapsala: Lenka Kulová


Přihlášení

Aktuality

Jablunkov

15. 08. 2023

V sobotu 19.8.2023 budeme prezentovat výstroj a výcvik vojáka z doby třicetileté války na šancích u Jablunkova. Akce se jmenuje Šancefest, bližší informace jsou k nalezení zde.

Tenczyn

02. 08. 2023

O víkendu 4.-6.8. se v Polsku zúčastníme dalšího ročníku tradiční rekonstrukce dobývání zámku Tenczyn švédskou armádou z roku 1655.

Stará Bělá

25. 04. 2023

V pátek 28.4.2023 budeme ve Staré Bělé prezentovat mušketýskou jednotku na akci "Pálení čarodějnic". Přijďte se podívat a užijte si s námi akci.

Starší aktuality