Ženklava

Datum konání: 02. 07. 2011
Datum vydání: 07. 02. 2019
Zápis vytvořili: Jan Galia - Zrzečka, Michal Raška - Plaváček

VYPÁLENÍ ŽENKLAVY

Předpokládané počty lidí

Předpokládané kulisy

Historická návaznost

Severní Moravou hýbalo během 30leté války několik válečných událostí. Na počátku to bylo váhání mezi podporou či nepodpornou stavovského povstání v Čechách. Po bělohorské porážce stavovských vojsk, mezi kterými se nacházely i slezké a moravské pluky, se táhlo nejisté období očekávání věcí budoucích.

První ozbrojený konflikt na sledovaném území se odehrál vroce 1620, kdy do kraje vpadli polští Lisovčíci (kozácká lehká jízda). Nejistou situaci se snažil od roku 1621 využít i Jan Jiří (von Hohenzollern) vévoda Krnovský a spolu se vzbouřenými Valachy ovládal velkou část severní Moravy bez ohledu na jejich právoplatné majitele. Plány které měl, se neuskutečnily snad jen proto že poměrně záhy, před spojeneckým jednáním se sedmihradským knížetem Gáborem Bethlenem za ne zcela jasných okolností zemřel.

Samotné válečné události, tj. srážka nebo tažení vojsk, se v okolí mohly týkat pouze tažení Mansfeldových dánů a obléhání Hukvaldské pevnosti vroce 1626 nebo později v roce 1642, kdy na Moravu a pozdějii na Brno táhl se švédským vojskem Torstensson. Švédové obsadili velkou část měst na území severní Moravy a i po uzavření Vestfálského míru ještě dlouhou dobu některé znich i s jejich okolím plně ovládali (Fulnek do r. 1650).

Datace je tedy možná do let 1626 nebo 1642. Vhodnější se pro použití ale jeví rok 1626. Poslední roky války (od 1642 Švédové) měly na obyvatelstvo katastrofální vliv. Při soupisech majetku po roce 1650 se pohybovalo množství usedlostí a obyvatelstva na pomezí 40 % předválečných počtů a mnohé vsi byly docela pusté a vypálené. V mnoha případech byla devastace taková, že už nebyly osídlovány.

Náhled scénáře

1. Část vesnice se snaží své navrátilce z Prahy ukrývat a léčit. Vzhledem k nejasným vztahům k okolí se snaží nebudit pozornost.

2. Hlídkování na okrajích vesnice je svěřováno dětem, společně s pastvou malých zvířat, např. koz.

3. Ve vesnici jsou spíše jen staří, ženy a děti. Dospělí muži jsou buď ve vojsku jedné z válčících stran, nebo se skrývají v lesích, kde hlídají ukrytý dobytek, obilí a majetek.

4. Malá marodérská skupina se pokouší rabováním získat cokoli, včetně jídla a majetku. Pokud se jim dostane do rukou i žena, je nějakým způsobem využita.

5. Vesnická populace se jim brání, jak to jde. Ukrývající se raněný, se připravuje k poslednímu odporu i spalnou zbraní.

6. Jeden z vesničanů je přivázán k ostrvi a nucen k prozrazení úkrytu majetku a potravin.

7. Rota řadové jednotky je vyslána do oblasti pícovat – shánět jídlo pro vojáky i pro zvířata a narazí na boj ve vesnici.

8. Rota se pokouší zarazit plundrující marodéry, kteří se chystají k zuřivému odporu, protože marodérské skupiny jsou většinově posílány na oprátku. Vesničané jim k tomu mohou posloužit jako živé štíty.

9. Zatím se používají pouze chladné zbraně, aby se zachránilo co nejvíce potravin a píce.

10. Raněný se zapojuje výstřelem do probíhající šarvátky. Tímto okamžikem se mění celá situace a zapojuje se celá střelecká rota, která střílí na všechno, co se pohne.

11. Po ukončení souvislé střelby. Rota vojáků posbírá všechno, co se pobrat dá a je kjejich užitku. Pokud jsou ještě nějací živí, vezme je do zajetí.

12. Následuje povel k zapálení vesnice a rota odchází se zajatci s oprátkami na krku.

Předpokládaný čas průběhu 20 min

Tolik speciálně vypracovaný scénář od Plaváčka. Kromě drobných nedostatků, jako že nejde spustit scénická hudba, do hřiště nejde zatlouct kolík a vůbec se tam nesmí do ničeho rýpnout, protože by to fotbalistům dělalo problémy a bůh ví co ještě. Taky byla sranda, jak jsme přivázali dodané slepice, které se pak utrhly a lítaly kolem jako neřízené střely a útočily na útočníky i nezávislé pozorovatele. Také dobře zapálená bouda ve které byl schovaný Venca a pomalu nestačil utéct, to bylo celkem fajn. Akorát na hřišti zůstal úplně zaražený kolík, který nešel vytáhnout a my se kněmu nehlásíme. Vencova opálená arkebuza se teď dá docela dobře poznat.


Přihlášení

Aktuality

Jablunkov

15. 08. 2023

V sobotu 19.8.2023 budeme prezentovat výstroj a výcvik vojáka z doby třicetileté války na šancích u Jablunkova. Akce se jmenuje Šancefest, bližší informace jsou k nalezení zde.

Tenczyn

02. 08. 2023

O víkendu 4.-6.8. se v Polsku zúčastníme dalšího ročníku tradiční rekonstrukce dobývání zámku Tenczyn švédskou armádou z roku 1655.

Stará Bělá

25. 04. 2023

V pátek 28.4.2023 budeme ve Staré Bělé prezentovat mušketýskou jednotku na akci "Pálení čarodějnic". Přijďte se podívat a užijte si s námi akci.

Starší aktuality