Sněm 2

Datum konání: 03. 10. 2020
Datum vydání: 06. 10. 2020
Zápis vytvořil: Koala

přítomni:

Ivoš

Meďoš

Venca

Jenda

Jirka Matyáš

Honza

Mirek

Eliška

1) proplácení cestovnéhonávrh aby všichni natankovali před odjezdem na akci "plnou" a znovu po návratu z akce a vyplatit podle částky na účtence, v případě, že není účtenka výpočet částky podle údajů z VT (nutno poslat kopii přední + zadní strany, kvůli kontrole SPZ, druhu a spotřeby paliva) bude vypracován dokument shrnující pravidla (Eliška) a po odsouhlasení vyvěšen na stránkách.

2) Návrh na vytvoření nového razítka přijat. Dořešit jestli jedno nebo dvě (jedno komorník, druhé korouhevní pán).

3) Úprava adresy sídla společnostnávrh na změnu adresy sídla přijatdořešit, jaká bude nová adresa, padly návrhy u Jendy Zrzečky nebo na MÚ je třeba počkat jestli Jenda bude souhlasit, případně popřemýšlet o dalších návrzích.

4) Význam lilie. Honza definoval význam na členství, následná debata o tom, jestli členství neudělovat po roce při splnění podmínek všem, změny v systému udělování nepřinesla.

5) Hlasování. O hlasování budou předem informováni členové kteří jsou mezi aktivními, případně neaktivní, ale přejí si dostávat maily (Venca připraví seznam adres, který by se měl jednou do roka aktualizovat).
Návrh pak musí být schválen většinou přítomných členů.

6) Přeřazování mezi neaktivní. Návrh přeřadit automaticky ty, kteří se 2 roky nezúčastnili akce ani tréninkůpravděpodobně bude dořešeno na příštím sněmu.

7) Návrh vytvořit skupinový mail. Venca vytvoří mail na který budou mít přístup členové rady starších + webmaster a který bude používán místo mailu langerwaffen, pro zasílání poptávek pořadateli akcí.

8) Škola šermu. Návrh, aby se někteří členové zúčastnili školy šermu. Možnost příspěvku bude prodiskutována na příštím sněmu.

9) Nábor nováčků. Návrh zkusit propagaci přes DDM (nejdřív třeba jen v Kopřivnici, v případě, že bude pokus úspěšný i jinde) možnost reklamy na FB, za poplatek bylo by dobré od nových příchozích zjistit, kde se o nás dozvěděli, pro lepší cílení náboru.


Přihlášení

Aktuality

Secvičná

28. 04. 2024

Ve středu 1.5. od 9:00 se budeme secvičovat na zámku v Nové Horce. Budeme opakovat povelovou techniku jednotlivých oddílů (mušketýři, arkebuzíři, pikenýři). Následně také vzájemnou spolupráci oddílů a pohyb ve větším tvaru.

Setkání studentů

17. 04. 2024

Dne 20.4.2024 vystoupíme na Slezkoostravském hradě na akci Setkání studentů. Budeme k vidění bude povelová technika, výstroj a výzbroj mušketýrů z období třicetileté války. Bližší informace k akci jsou k dispozici zde.

Jablunkov

15. 08. 2023

V sobotu 19.8.2023 budeme prezentovat výstroj a výcvik vojáka z doby třicetileté války na šancích u Jablunkova. Akce se jmenuje Šancefest, bližší informace jsou k nalezení zde.
Starší aktuality